Main content

Werkwijze

Iedere school heeft een eigen contactpersoon van het samenwerkingsverband, die we  SWV’er noemen. De SWV’er helpt de school om ervoor te zorgen dat leerlingen de juiste en tijdige zorg krijgen. De SWV’er  heeft, afhankelijk van de aard van de ondersteuning of de specifieke casus, persoonlijk contact met de directeur, de IB’er en de leerkracht. De ondersteuning kan zich richten op individuele leerlingen, maar ook op de IB’er, de leerkracht(en) of op het systeem van de leerlingenzorg.

De SWV 'er heeft zitting in het Ondersteuningsteam (OT) van de school.

De SWV’er participeert tevens in de commissie leerlingenzorg (CLZ). De CLZ komt alleen nog op verzoek bij elkaar wanneer in het Ondersteuningsteam geen advies geformuleerd kan worden. Na bespreking van de kinderen wordt er vervolgens een advies uitgebracht.

Aanmeldprocedure

Voor aanmelding van kinderen die niet op één van de basisscholen in ons samenwerkingsverband zitten, maar bijvoorbeeld op een school voor speciaal (basis) onderwijs buiten ons samenwerkingsverband en voor kinderen die op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven of kinderbehandelcentra zitten en de verwachting is dat een reguliere basisschool niet aan de ondersteuningsbehoefte van het kind kan voldoen, volgen we de volgende procedure.