Main content

Toelaatbaarheidsverklaring

Wanneer het onderwijs (toch) niet meer past

Voor sommige leerlingen is de extra ondersteuning die de school kan bieden niet voldoende.  We gaan dan in overleg met school en ouders op zoek naar een andere lesplek.

We zoeken samen een geschikte lesplek op een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO.) Het samenwerkingsverband (SWV) speelt in dat geval een bemiddelende rol. Als blijkt dat een plaatsing op een speciale onderwijsplek nodig is, geeft zij een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, waarmee een leerling toelaatbaar wordt geacht op een andere, speciale vorm van onderwijs. Bij het toelaatbaar achten van een leerling voor een andere vorm van onderwijs kijken we altijd goed naar de individuele situatie van het kind en de omstandigheden (de onderwijs- en zorgbehoeften.)

Het advies voor de aanvraag TLV wordt samen met ouders geformuleerd in het ondersteuningsteam (OT) van de school. Het OT heeft deze adviesfunctie, omdat we denken dat de mensen die dichtbij de leerling, ouder en problematiek staan ook een goed beeld hebben van de onderwijs- en zorgbehoeften van de leerling. 

lees verder