Main content

Welkom bij nieuws en jaarplanning

Up-to-date met onderwijsdatpast.info

Onderwijs dat past houdt u graag op de hoogte met nieuws en evenementen.

In de kalender vindt u per maand de geplande activiteiten en evenementen.

Vacature Lid Raad van Toezicht

met aandachtsgebied Financiën en Risicomanagement

Het Samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting bestaat uit een éénhoofdig college van bestuur; de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau met 20 medewerkers.

De Raad van Toezicht van deze Stichting bestaat momenteel uit drie leden. Deze werving betreft een uitbreiding met een vierde lid. 

Onze nieuwe toezichthouder onderscheidt zich door een open blik op onderwijsontwikkeling, brede maatschappelijke interesse en een interessant netwerk. Je bent in staat als stevige mee- en tegendenker op te treden voor de directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.

Geïnteresseerd?  Bekijk hier de complete vacaturetekst en profielschets.

Lees meer