Main content

Welkom bij nieuws en jaarplanning

Up-to-date met onderwijsdatpast.info

Onderwijs dat past houdt u graag op de hoogte met nieuws en evenementen.

In de kalender vindt u per maand de geplande activiteiten en evenementen.

Gezocht! Leden voor de Ondersteuningsplanraad (OPR)

Denk je graag mee over passend onderwijs?

Als OPR-lid ben je actief betrokken bij alle ontwikkelingen binnen passend onderwijs. Hoe worden beschikbare middelen verdeeld, hoe krijgt passend onderwijs vorm en welke stappen zet het samenwerkingsverband om het ondersteuningsplan door te ontwikkelen? 

Oftewel met elkaar werken aan passend onderwijs. Wat willen wij voor de leerlingen met extra aandacht in deze regio.

Lees hier de vacaturetekst!

Lees meer

Nieuwsbrief Wijkgericht werken 2 (6-22)

een greep uit de terugkoppeling van de ervaringen tot nu toe...

Lees hier de nieuwsbrief

Lees meer