Main content

Welkom bij nieuws en jaarplanning

Up-to-date met onderwijsdatpast.info

Onderwijs dat past houdt u graag op de hoogte met nieuws en evenementen.

In de kalender vindt u per maand de geplande activiteiten en evenementen.

Terugblik op Wijkgericht samenwerken 1-11-2018

Ben je geinspireerd geraakt?

kijk hier voor de terugblik op 1-11-2018

Lees meer

lees verder Nieuwsbrief Winter 2018

vervolg nieuwe ondersteuningsplan

Het stuk wordt in januari/februari voorgelegd aan de deelnemersraad en ondersteuningsplanraad om vervolgens in maart voor te leggen in het OOGO*. Het plan is voor 4 jaar en zal gedurende deze 4 jaar in ontwikkeling blijven en jaarlijks worden aangevuld met een Addendum.

*Het OOGO is het Op Overeenstemming gericht Overleg met de 3 gemeenten.

De wijkgerichte inzet is pilotgericht dit schooljaar en in 2019-2020 gaan we dat werkte verder ontwikkelen en kijken wat vast beleid kan gaan worden passend in de visie van het SWV

Vandaaruit zal ons ondersteuningsplan steeds meer invulling gaan krijgen aan de hand van een addendum en steeds concreter worden tav de wijkgerichte aanpak. Precies zoals we ook de OT’s hebben ontwikkeld. We gaan het niet eerst bedenken en dan doen maar we gaan doen en wat goed werkt in de praktijk vaststellen als beleid. Vanuit vertrouwen en vakmanschap om de goede interventies voor de leerlingen met extra ondersteuning, te verbinden en te versterken het liefst in de wijk als het niet op school kan of dan in de stad of regio als het niet anders kan.

Lees meer

Terugblik 4 februari

Handelingsgericht samenwerken met Noelle Pameijer en Karen van Kooten

Binnenkort verschijnt een korte terugblik in de Nieuwsbrieg van Voorjaar 2019!

Lees meer