Main content

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen in beeld

De schoolbesturen voor primair onderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het Samenwerkingsverband Onderwijs Dat Past hebben vanaf het  schooljaar 2015-2016 een gezamenlijke werkgroep gefaciliteerd om tot een plan te komen om passend onderwijs te realiseren voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Het is noodzakelijk dat onze basisscholen deze leerlingen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Het blijkt dat deze leerlingen met veel potentie nog te vaak struikelen in het voortgezet onderwijs omdat zij de noodzakelijke vaardigheden en ervaringen om te kunnen leren, missen.

In de basis zijn hoogbegaafde kinderen enorm gemotiveerd om kennis op te doen, pikken informatie snel op, zien snel en veel verbanden en denken op een andere (creatievere) manier dan reguliere kinderen. Hoogbegaafde kinderen hebben daarnaast vaak een meer ontwikkeld analytisch vermogen. In combinatie met hun beperkte levenservaring en de wijze waarop ze van jongs af aan benaderd worden door andere kinderen en volwassen - en dus ook leerkrachten - kan dit ervoor zorgen dat ze geen aansluiting hebben bij leeftijdsgenoten, niet leren (leren), gedemotiveerd raken, gaan onderpresteren en/of faalangst ontwikkelen. Daarnaast kunnen hoogbegaafde leerlingen perfectionistisch, chaotisch, snel afgeleid zijn en hebben ze een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Hierdoor kunnen ze op de een of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling en komt dit vaak (ook) tot uiting op de basisschool. Vanuit het samenwerkingsverband hebben wij een gezamenlijk plan ontwikkeld om deze leerlingen tot hun recht te laten komen.

Lees verder