Main content

Bestuur

college van bestuur - raad van toezicht - deelnemersraad

Het samenwerkingsverband wordt in stand gehouden door een stichting. Het bevoegd gezag van de stichting wordt gevormd door een college van bestuur (CvB), bestaande uit één persoon: de directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en wordt hierbij ondersteund door een stafbureau.

De directeur voert regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de 8 deelnemende schoolbesturen. Zij vormen samen de deelnemersraad, die een adviserende rol heeft.

Het toezicht wordt gevormd door de raad van toezicht (RvT), die bestaat uit een voorzitter en twee leden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht, die erop toeziet dat de directeur-bestuurder het beleid goed uitvoert.

Voor een uitgebreide toelichting zijn de statuten verkrijgbaar bij het samenwerkingsverband.

College van bestuur :
Directeur-bestuurder Marianne van Kalmthout-Reijnen

Raad van toezicht:
Voorzitter: de heer Johan Vriesema (per 01-01-2022)
Leden: mevrouw Maureen van Doorn en de heer Arthur van Baalen

Deelnemersraad:
De deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen.
Reglement van de Deelnemersraad.