Main content

SO

Speciaal onderwijs

Procedure toelating (voor Onderwijsinstellingen voor leerlingen met verstandelijk beperking, lichamelijke beperking (inclusief chronisch zieke leerlingen) en meervoudige beperkingen (voorheen Cluster 3) en Onderwijsinstellingen voor leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie (voorheen Cluster 4).
Er geldt een formele procedure die via het samenwerkingsverband loopt. De aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring komt binnen via Onderwijs Transparant. Na afgifte  ontvangen de ouders, de basisschool van het kind en de ontvangende school een afschrift van het besluit over de toelaatbaarheid van het kind.

Een toelaatbaarheidsverklaring, hoe verder?
De toelaatbaarheidsverklaring is minimaal één jaar geldig. Hiermee kunnen de ouders, in overleg met de basisschool, inschrijven bij een school voor speciaal onderwijs in de omgeving. Deze school zal de ouders informeren over de werkwijze binnen de school en de plaatsingsmogelijkheden. De plaatsingsdatum wordt vastgesteld in overleg met de ouders en de scholen.

Er zijn vier verschillende doelgroepen binnen het speciaal onderwijs.
De aanmelding voor Onderwijsinstellingen voor leerlingen met een visuele beperking en Onderwijsinstellingen voor leerlingen met auditieve en communicatieve beperking, verloopt niet via het samenwerkingsverband, maar er zijn wel directe contacten. We streven naar een optimale samenwerking met deze onderwijsinstellingen. Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de scholen voor speciaal onderwijs (zie hieronder).


Onderwijsinstellingen voor leerlingen met een visuele beperking.
Visio 

Onderwijsinstellingen voor leerlingen met auditieve en communicatieve beperking. 
Aurisgroep 

Onderwijsinstellingen voor leerlingen met verstandelijk beperking, lichamelijke beperking (inclusief chronisch zieke leerlingen) en meervoudige beperkingen.


Onderwijsinstellingen voor leerlingen met ernstige ontwikkelingspsychopathologie.