Main content

VACATURES

Wil je meedenken en meepraten over beleid vanuit de ouderrol of de werkvloer? Misschien is lid van de OPR iets voor jou!

vacatures voor lid van de OPR (ondersteuningsplanraad) voor ouders en leerkrachten/intern begeleiders

Wettelijk gezien dient ieder samenwerkingsverband een ondersteuningsplanraad (oftewel OPR) in te stellen. Deze ondersteuningsplanraad dient o.a. haar goedkeuring te geven op het ondersteuningsplan. Daarnaast kan de ondersteuningsplanraad gevraagd en ongevraagd advies geven aan, of informatie inwinnen bij de directeur-bestuurder alsmede bij de raad van toezicht van het samenwerkingsverband.


De ondersteuningsplanraad bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten scholen, zo gelijk mogelijk verdeeld tussen ouders en leerkrachten. De gewenste samenstelling van de ondersteuningsplanraad is gebaseerd op de wettelijke kaders medezeggenschap onderwijs (WMO). Klik hier voor de vacaturetekst!

bekijk de korte presentatie 

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar de voorzitter van de OPR via urlien@strikt.nl 

Wil je reageren? Stuur dan een mail naar lvandenelsen@onderwijsdatpast.info