Main content

VACATURES

Leden voor de Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten scholen, zo gelijk mogelijk verdeeld tussen ouders en leerkrachten. De gewenste samenstelling van de ondersteuningsplanraad is gebaseerd op de wettelijke kaders medezeggenschap onderwijs (WMO).

De medezeggenschap op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband is met het instellen van de ondersteuningsplanraad goed geborgd.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe leden, leerkrachten en ouders.
Heb je interesse? Hier vind je de vacaturetekst.