Main content

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar is klaar!

Het ondersteuningsplan voor de periode 2019-2023 is klaar en is door de Deelnemersraad, Ondersteuningsplanraad en de Raad van Toezicht akkoord bevonden.

 

 klik hier voor het hele ondersteuningsplan!

Jaarplan 2022

Onderdelen  waar in het plan naar verwezen wordt zijn:

Speerpunten weggezet in de tijd. Hier is het tijdpad te vinden van onze speerpunten.

Visiestuk   uitgangspunt van dit plan;  

IEDER KIND HEEFT HET  RECHT ERBIJ TE HOREN 

van de schoolbesturen aangesloten bij SWV Onderwijs dat past