Main content

Ondersteuningsplan

Het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar ligt klaar!

Het ondersteuningsplan voor de komende 4 jaar is geschreven en staat de komende weken op de agenda van de Deelnemersraad, Ondersteuningsplanraad en de Raad van Toezicht.

Het is wel al in te zien, klik hier

Speerpunten weggezet in de tijd. Hier is het tijdpad te vinden van onze speerpunten.

Visiestuk  IEDER KIND HEEFT HET  RECHT ERBIJ TE HOREN  van de schoolbesturen aangesloten bij SWV Onderwijs dat past

Addendum 2018-2019

Aangepaste versie Ondersteuningsplan Maart 2015