Main content

Financiën

Het samenwerkingsverband werkt met een meerjaren begroting en een jaarbegroting. Jaarlijks worden beide bijgesteld. Inhoudelijk is de begroting gekoppeld aan de speerpunten, doelen en acties zoals die in het ondersteuningsplan zijn geformuleerd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directie van het samenwerkingsverband.

Begroting

De link naar de vastgestelde Meerjarenbegroting 2022-2025.

Toelichting op de Begroting 2022.

Risicoanalyse bij de begroting 2022. (is op te vragen bij administratie@onderwijsdatpast.info ivm bestandformaat)

Jaarverslag

Bekijk hier het Jaarverslag 2021.