Main content

Financiën

Het samenwerkingsverband werkt met een meerjaren begroting en een jaarbegroting. Jaarlijks worden beide bijgesteld. Inhoudelijk is de begroting gekoppeld aan de speerpunten, doelen en acties zoals die in het ondersteuningsplan zijn geformuleerd.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de directie van het samenwerkingsverband.

Feiten over de financiële context van het SWV Onderwijs dat past

Begroting

De link naar de vastgestelde begroting 2019.

Risicoanalyse bij begroting 2019

Uitleg over de weerstandreserve.

Jaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2017.