Main content

Doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs (VO)

De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment. Wanneer leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte deze stap maken, is een goede begeleiding naar een passende vervolgopleiding nog belangrijker in het kader van een ononderbroken, doorgaande ontwikkeling. 

Er komt meer aandacht voor leerlingen met een achterstand op didactisch en/of sociaal emotioneel gebied. Met extra ondersteuning vanuit Samenwerkingsverband willen we de leerlingen beter voorbereiden op de overstap naar het het voortgezet onderwijs.

Doorgaande lijn

Wat zijn de verschillende mogelijkheden voor begeleiding en overdracht?

Overdracht PO-VO