Main content

Samenstelling ondersteuningsteam

het ondersteuningsteam bestaat uit:

 • de leerkracht van de betreffende leerling;
 • ouders en/of leerling (bij voorkeur);
 • de intern begeleider van de school;
 • onderwijsspecialist (een medewerker van het samenwerkingsverband);
 • jeugdprofessional op school (schoolmaatschappelijk werk);
 • andere personen of instanties op afroep (bv. de leerplichtambtenaar, de jeugdverpleegkundige van het CJG);
 • de directeur van de school, als eindverantwoordelijke en voorzitter.
   
  Het OT komt periodiek bijeen en kijkt naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit wordt vergeleken met de ondersteuningsmogelijkheden van de school en naar de mogelijkheden om deze uit te breiden zodat de leerling verder kan.