Main content

Nieuwkomers

Nieuw in Nederland en de taal niet spreken

Voor leerlingen die uit andere landen naar Nederland komen (nieuwkomers) hebben we een opvangtraject (Centrale Opvang Nieuwkomers, afgekort CON). De kinderen (van 6 tot 13 jaar) worden zo snel mogelijk taalvaardig gemaakt, zodat ze binnen een jaar kunnen instromen op een reguliere basisschool. In Schiedam kunnen, sinds het begin van dit schooljaar, ook kleuters naar dit opvangtraject

De gemeenten zijn cofinancier van deze voorziening. Per 1 januari 2012 heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor de centrale opvang aan nieuwkomers in Schiedam overgenomen, De Wereldschool. In Vlaardingen valt de opvangklas onder stichting Wijzer (De Globe) en in Maassluis onder stichting Un1ek (De Diamant). Waar nodig zetten we ons in voor extra ondersteuning in de vorm van een speciaal taalarrangement.

Er is een werkgroep ingesteld waarin de drie gemeenten, de samenwerkingsverbanden PO en VO en de Internationale Schakelklas (ISK) vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep buigt zich onder meer over de kwaliteit van het onderwijsaanbod, de overgang van leerlingen naar andere vormen van onderwijs en de bekostiging van buitenleerlingen.

De opvang van 4- en 5-jarigen en de vervolgopvang van nieuwkomers die onderwijs in de centrale opvangvoorziening hebben gevolgd, is in principe onderdeel van de basisondersteuning van de basisscholen. Daar waar het de basisondersteuning overstijgt, zal het samenwerkingsverband zich inzetten om (samen met de gemeenten) extra ondersteuning te bieden in de vorm van een speciaal taalarrangement.

Het aanmelden van nieuwkomers in Schiedam kunt u doen via het samenwerkingsverband door middel van dit aanmeldformulier. Telefonisch zijn zij te bereiken op 010-4266123.
Voor actuele informatie van en over De Wereldschool (voorheen CON) kunt u kijken op hun eigen website.