Main content

Nieuwkomers

Nieuw in Nederland en de taal niet spreken

Voor leerlingen die uit andere landen naar Nederland komen (nieuwkomers) hebben we een opvangtraject (Centrale Opvang Nieuwkomers, afgekort CON). De kinderen (van 6 tot 13 jaar) worden zo snel mogelijk taalvaardig gemaakt, zodat ze binnen een jaar kunnen instromen op een reguliere basisschool. In Maassluis en Schiedam kunnen ook kleuters instromen.

De gemeenten zijn cofinancier van deze voorziening. In Schiedam valt de verantwoordelijkheid voor de centrale opvang aan nieuwkomers (De Wereldschool) onder Stichting PRIMO.  In Vlaardingen valt de opvangklas onder stichting Wijzer (De Globe) en in Maassluis onder stichting Un1ek (De Diamant). Aan het begin van schooljaar 2023/2024 is in Vlaardingen De Vriendschap gestart voor kinderen van 4 tot 13 jaar uit Oekraïne.
Waar nodig zetten we ons in voor extra ondersteuning in de vorm van een speciaal taalarrangement.

De nieuwkomersscholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis hebben gezamenlijk een visiestuk geschreven, wat is aangenomen en waarin is beschreven hoe de populatie van de drie nieuwkomersprojecten kunnen passen in het principe van inclusief onderwijs. In het visiestuk zijn een aantal aanbevelingen gedaan die de komende periode onze aandacht genieten:

Lees verder voor de aanbevelingen

Onderwijs aan vluchtelingenkinderen gaat samen met zorg. Qua leeftijd kunnen deze leerlingen  leerplichtig zijn, toch zijn ze soms nog niet toe aan onderwijs, onder andere door traumatische ervaringen die zij hebben opgedaan. Prioriteit ligt dan bij veiligheid bieden. Het SWV werkt samen met de jeugdprofessionals van MEVIS, de wijkteams, het CJG en met de GGZ om deze leerlingen de juiste zorg te kunnen bieden.