Main content

Bevoegdheden ondersteuningsteam

Het OT heeft veel bevoegdheden en besluit welke acties nodig zijn om de juiste ondersteuning te regelen en/of passende arrangementen samen te stellen. 

Voorbeelden van deze acties zijn:

  • Ondersteuning inzetten in de klas voor leerling en/of leerkracht. Dit kunnen indien nodig ook ambulant begeleiders van het speciaal (basis)onderwijs zijn met specifieke deskundigheid.
  • Arrangeerfunctie: bij elkaar brengen van vraag, expertise, meerdere disciplines rondom kind, ouder en gezin. Het OT brengt de juiste mensen (van verschillende instanties) bij elkaar en kan een gerichte, brede aanpak hanteren, bijvoorbeeld wanneer naast de leerling ook ouders, broertjes of zusjes ondersteuning nodig hebben. Hiertoe behoort ook de aanvraag van een arrangement bij het samenwerkingsverband.
  • Initiëren van: diagnostiek, afnemen onderzoeken en tests, inschakelen van de eventuele behandelingen.
  • Afgeven van advies aan het samenwerkingsverband over toelaatbaarheidsverklaringen voor speciale lesplekken.