Main content

Basisondersteuning

Wat van iedere school verwacht mag worden

Leerlingen op basisscholen mogen verwachten dat de school goede ondersteuning kan bieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ondersteuning: basisondersteuning en extra ondersteuning.

De basisondersteuning is een afspraak waarin de minimale ondersteuning wordt omschreven die voor alle scholen geldt. Ouders, leerlingen en teamleden mogen dus verwachten dat tenminste aan deze ‘kwaliteit’ wordt voldaan. Iedere school moet bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie, dyscalculie en lichte gedragsproblemen goed kunnen begeleiden.

Wilt u meer lezen over de afspraken die we binnen ons samenwerkingsverband hebben gemaakt? 

Afspraken