Main content

Second opinion

Aanvraag second opinion bij het SWV SPOW (Westland) 

De gedragswetenschapper en/of medewerker van het SWV waar de casus loopt en die second opinion vraagt, neemt contact op met de betrokken gedragswetenschapper van het andere SWV.

  1. In het dossier zit de probleemanalyse, een historisch overzicht van het proces, onderzoeksresultaten en de adviezen van eerder geraadpleegde externen. De onderwijsbehoeften van het kind komt daaruit voort.
  2. Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek samen met gedragswetenschappers en/of medewerker van beiden SWV.      
  3. Betrokken gedragswetenschapper van het gevraagde SWV formuleert,  nadat het dossier doorgenomen is en ouders en gevraagde  gehoord zijn,  een advies.
  4. Advies van gevraagde SWV wordt schriftelijk en mondeling aan de ouders doorgegeven.
  5. Bij acceptatie van het advies kan dossier afgesloten worden.
  6. Wanneer het advies niet wordt geaccepteerd wordt ouders geadviseerd om een onderwijsconsulent te contacteren of de stap naar de klachtencommissie passend onderwijs te maken.  

De bovengenoemde afspraken zijn in augustus 2018 door beide samenwerkingsverbanden doorgenomen. Besloten is de huidige samenwerking te handhaven.