Main content

Met ouders

Als partner

Ouders (en/of verzorgers) zijn volwaardig partner wanneer het gaat over het onderwijs en de ondersteuning aan hun kind. In goed partnerschap met de ouders werken we met elkaar preventief samen.

In ons samenwerkingsverband zijn ouders ook betrokken in het ondersteuningsteam op de school. Dat vinden we vanzelfsprekend omdat het gaat om hun kind. Ouders/verzorgers hebben in de ondersteuning van het kind ook een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. De betrokkenheid van ouders/verzorgers in dit ondersteuningsteam werpt duidelijk zijn vruchten af.

Meer  informatie over passend onderwijs is te vinden op: : www.passendonderwijs.nl en http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Toch kan het zijn dat er een verschil van mening ontstaat tussen school en ouders, of tussen het ondersteuningsteam en de ouders. Indien dat gebeurt proberen we altijd eerst door gesprekken tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer ouders het oneens blijven met een advies van het ondersteuningsteam, kunnen zij een second opinion aanvragen bij een anders samenwerkingsverband (wij hebben deze afspraak met SWV SPOW (Westland).

Blijft het verschil van mening bestaan, dan kunnen ouders bezwaar maken (zie ‘Geschillen’).