Main content

Onderwijs dat past

Met het samenwerkingsverband als spil

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs.

Onderwijs dat past

Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor 'onderwijs dat past'. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Ons doel is om de kinderen zoveel mogelijk onderwijs te laten volgen in hun eigen wijk, of in hun eigen stad wanneer er iets meer nodig is. Voor sommige kinderen zal het een onderwijsplek in de regio kunnen worden. We streven ernaar om in 2023 voor alle kinderen het onderwijs in onze regio te realiseren. Dit staat uitgelegd in het Ondersteuningsplan 2023-2027.

Graag vertellen wij u hoe we passend onderwijs realiseren op de basisscholen in onze regio.

Vanaf 1 augustus 2014 is  passend onderwijs in de wet verankerd. Dat roept vragen op die we op deze website zo goed mogelijk beantwoorden:

  • Wat betekent passend onderwijs in de praktijk?
  • Hoe organiseren we met elkaar goede ondersteuning?
  • Wat gebeurt er wanneer leerlingen, ouders en/of school toch vastlopen?
  • Wanneer gaat een leerling naar een speciale vorm van onderwijs (SBO, SO)?
  • Welke rechten en plichten hebben scholen, het samenwerkingsverband en de ouders?

Iedereen die meer willen weten over de ondersteuningsmogelijkheden in onze regio en de wijze waarop we met elkaar passend onderwijs vormgeven, vindt hier de juiste informatie. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.