Main content

VSO - LWOO en PrO

Leerlingen van het speciaal onderwijs kunnen indien nodig doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Ook op het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn er onderwijsvormen met bijzondere mogelijkheden voor ondersteuning. We kennen bijvoorbeeld het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor leerlingen die het VMBO alleen met extra ondersteuning kunnen doorlopen.

Meer informatie vindt u op de website van Steunpunt Onderwijs.

Het Praktijkonderwijs (PrO) is een geschikte opleiding als het VMBO niet kan voorzien in de specifieke leer- en ondersteuningsbehoefte en voor leerlingen met een sterke behoefte aan praktijkleren.
 

Voor meer info kunt u gaan naar de website van Steunpunt Onderwijs.