Main content

pilot PO - VO

In schooljaar (2012-2013) is op een zevental basisscholen in de regio in samenwerking tussen ons samenwerkingsverband en het Steunpunt Onderwijs (het Samenwerkingsverband VO), een pilot gestart ten behoeve van de overdracht van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Leerlingen zullen in groep 7 na het maken van de Entreetoets worden besproken met een medewerker van het samenwerkingsverband. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zullen worden besproken in het ondersteuningsteam, aangevuld met een orthopedagoog of psycholoog vanuit het Steunpunt Onderwijs.We stellen voor deze leerlingen een plan van aanpak op om hen optimaal te begeleiden naar het voortgezet onderwijs. Na verloop van tijd wordt teruggekoppeld en bekijken we met elkaar hoe de extra begeleiding voor de leerling heeft uitgewerkt.