Main content

Overdracht PO-VO

Niet alleen koud maar ook warm

Er is een afspraak op samenwerkingsverbandniveau tussen het primair en voortgezet onderwijs om te werken met een zogenaamde ‘warme overdracht’ naast de koude overdracht. Deze warme overdracht is een persoonlijke bespreking van een leerling tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs.

De leerkracht van groep 8 van de basisschool en de mentor van de brugklas of de docent van de betreffende klas treffen elkaar gezamenlijk. De besprekingen vinden 2 maal per jaar plaats.

Lees verder