Main content

Nieuwe initiatieven en pilots

Wat is er al ondernomen om passend onderwijs te realiseren?

Lees hier wat er is ingezet aan nieuwe initiatieven.