Main content

Ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en specialistische leesbehandeling (SLB)

Route naar vergoede ernstige enkelvoudige dyslexiezorg

In de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen heeft vanaf 2018 een wijziging plaatsgevonden in de toeleiding naar diagnostiek en behandeling van EED. Samenwerkingsverband ‘Onderwijs dat Past’ neemt de organisatorische verantwoordelijkheden van de drie gemeenten over. De pilot: “EED in de regio – naar een integrale aanpak” is op 1 januari 2018 gestart.
Dat betekent dat alle kinderen tussen de 7 en 12 jaar (soms 13 jaar als het kind nog op de basisschool zit) die in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen wonen en in aanmerking willen komen voor de vergoede dyslexiezorg worden, sinds 11 juni 2018, aangemeld bij de poortwachter(s). Voor de duidelijkheid: dit geldt dus ook voor kinderen die in Maassluis, Schiedam of Vlaardingen wonen, maar buiten deze gemeenten naar school gaan.

In de informatiemap staat de route uitgebreid beschreven. In deze Infographic wordt de route in beeld uitgelegd.

Voor de aanmelding dient onder andere de vragenlijst voor ouders/verzorgers te worden ingevuld en het leerlingdossier (in Word of als pdf).

Dyslexie nazorgprotocol

Het dyslexie nazorgprotocol is een handreiking voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders en leesspecialisten in het onderwijs. Het doel van het protocol is om leerlingen met vastgestelde EED zo goed mogelijk te ondersteunen op het gebied van lezen en/of spelling tijdens en nadat de behandeling/begeleiding door gespecialiseerde instanties  is gestopt. Ook leerlingen met dyslexie welke niet aan alle criteria voor EED voldoen, kunnen baat hebben bij deze aanpassingen in het onderwijs.

Specialistische leesbehandeling: heeft een kind specialistische leesbehandeling nodig?

Als er gedacht wordt aan leesproblemen bij een leerling kan er specialistische leesbehandeling (SLB) worden aangevraagd.
De procedure hiervoor is dat in het VOT wordt geïnventariseerd of alle juiste stappen in het leesproces zijn genomen en of de aanvraag in gang gezet kan worden. Als hieruit blijkt dat SLB nodig is, kan de aanvraag in gang gezet worden. Via het OT traject in Onderwijs Transparant kan er aangemeld worden.

Info over inzet SLB.

Aanmeldformulier voor SLB