Main content

Afspraken

Afspraken binnen ons samenwerkingsverband over basisondersteuning

  • Iedere school heeft een aanbod voor leerlingen die anders leren. Hierbij valt te denken aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met lichte gedragsproblemen.
  • De school is in staat leerlingen op groepsniveau en op individueel niveau te ondersteunen in hun sociaal-emotioneel leren en ontwikkelen. De school biedt planmatig ondersteuning aan specifieke (groepen van) leerlingen die dat nodig hebben.
  • Scholen zijn in staat leerlingen met een licht medische ondersteuningsbehoefte op school te houden en hoeven hen dus niet naar een andere lesplek te verwijzen. De wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) voorziet in een regeling ten aanzien van voorbehouden, risicovolle handelingen.  Zo kan de school bepaalde medische handelingen op locatie organiseren. Informatie over de procedure en BIG-geregistreerde handelingen is op te vragen bij het samenwerkingsverband.
  • Iedere school is in staat om in haar gebouw aanpassingen te maken voor leerlingen met fysieke beperkingen.
  • Alle scholen werken met leerlijnen waarmee ze in staat zijn hun onderwijsaanbod voor specifieke (groepen) leerlingen te formuleren en hierin afstemming te zoeken met de behoefte van de leerling. Dit aanbod is vastgelegd in het ondersteunings-profiel van de school.
  • Scholen doorlopen een eigen, interne kwaliteitscyclus met betrekking tot het inzetten van ondersteuning aan leerlingen en leerkrachten en het afstemmen van onderwijsaanbod (bijvoorbeeld Handelingsgericht Werken - HGW cyclus).