Main content

1-loket

Wanneer er thuis en op school een hulpvraag is

Het 1-loket bestaat uit experts van verschillende instanties, zowel vanuit het  onderwijs als vanuit de hulpverlening.

Het deelnemers aan het 1-loket komen op afroep bij elkaar.

Het gaat om de volgende instanties:

  • Commissie Leerlingenzorg (basisonderwijs)
  • Steunpunt Onderwijs (voortgezet onderwijs)
  • Regionale Expertise Centra Cluster 2 (Hildernisseschool)
  • Cluster 3 (Ericaschool) en Cluster 4 (Gelinckschool) voor speciaal onderwijs
  • Bureau Jeugdzorg
  • MEE
  • Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het 1-loket bespreekt in principe alleen casussen waarbij er naast de hulpvraag van school ook een hulpvraag met betrekking tot de thuissituatie bestaat.

Info over 1 loket