Main content

9. De organisatie van het SWV

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

In de structuur van onze organisatie hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. De onderwerpen die toegevoegd worden aan het ondersteuningsplan zijn:

9.3 Communicatie

De externe communicatie vormt naast alle inhoudelijk beschreven taken, een belangrijk onderdeel van ons werk. Ouders, MR’s, scholen en gemeentes moeten weten waar we mee bezig zijn en waar we elkaar nodig hebben om gezamenlijke doelen te bereiken. Dit vraagt van ons een constante, pro-actieve houding op communicatief vlak. Dit kent vele vormen:

  • 12 oktober 2015 is een groot event gehouden in Rotterdam voor alle scholen in onze regio met sprekers, workshops en veel voorbeelden uit de eigen praktijk van de scholen. We hebben dit event op een eigentijdse wijze vormgegeven en dat is een groot succes gebleken;
  • We worden, mede op grond van onze insteek van het event in oktober, gevraagd mee te denken en organiseren met gezamenlijke studiedagen van schoolbesturen Floréo en Primo;
  • De directeur gaat op bezoek bij de GMR-en van de schoolbesturen;
  • Er is een flyer ontwikkeld met informatie over onderwijs en ondersteuning aan zieke leerlingen.

9.4 Team- en beleidsontwikkeling Samenwerkingsverband Onderwijs dat past

Het team van ons samenwerkingsverband werkt continu aan haar eigen professionaliteit. We doen dit via opleiding, training en intervisie. Voor wat betreft het ontwikkelen van nieuw beleid, werken we met een beleidsgroep. De beleidsgroep functioneert als een sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Verder werken we rondom inhoudelijke onderwerpen met expertgroepjes die beleid vormgeven en uitwerken binnen de kaders die de directeur-bestuurder heeft vastgesteld. 

In 2016 zijn we gestart met het Team & Talent programma om in de ontwikkeling van individuele teamleden en het team als geheel een volgende nieuwe stap te zetten. Hierbij hebben alle medewerkers een Big5 Persoonlijkheidsonderzoek gehad en is in maart een teamdag gehouden. Voor de rest van 2016 wordt nu een plan gemaakt om de individuele - en teamontwikkeling door te zetten.