Main content

6. Doelen, acties en resultaten 2014-2018

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

Komend jaar monitoren we een groot aantal onderwerpen om tot aangepast en of nieuw beleid te komen en 2017 als voorbereidend jaar voor het nieuwe ondersteuningsplan te gebruiken. Hiertoe hebben we veel kwalitatieve en kwantitatieve informatie nodig over onder andere de volgende onderwerpen: 

  • Thuiszitters;
  • Arrangementen;
  • Toelaatbaarheidsverklaringen;
  • Rol onderwijsspecialist (SWV’er);
  • Info van pilots expertisecentrum;
  • Analyse van opvang en doorstroom nieuwkomers;
  • Gebruik, inzet en effectiviteit van diagnostiek;
  • enzovoorts…

Van alle onderwerpen wordt een analyse gemaakt. Deze informatie helpt ons om nieuwe, onderbouwde keuzes voor de toekomst te kunnen maken. In de nieuwsbrieven en bij de netwerkbijeenkomsten houden we iedereen op de hoogte

6.2 Professionalisering van leerkrachten en IB’ers

Een van de strategische doelstellingen van het SWV is dat de organisatie van het SWV de spil is in het netwerk van professionals en instellingen rondom de leerlingenondersteuning. Een andere doelstelling is dat we bijdragen aan het vergroten van de vakbekwaamheid van leerkrachten en intern begeleiders. Het SWV heeft in dit kader al diverse bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld rondom gedrag met Kees van Overvelt en rondom oplossingsgericht begeleiden voor IB’ers en directeuren door Jan Teggelaar. Een van onze medewerkers Frieda Hoppen (oud AB’er van Horizon) heeft op verzoek verschillende trainingen gegeven het afgelopen jaar gericht op gedrag en communicatie.  

De trainingen slaan goed aan en worden hoog gewaardeerd door de deelnemers. Afgelopen jaar is in de deelnemersraad besproken of het SWV deze vorm van ondersteuning moet blijven bieden en of dit ook past bij het (financieel) beleid en de opdracht die het SWV heeft. Op grond van dit gesprek is besloten de trainingen door te zetten, waarbij het aanbod goed moet blijven aansluiten op de vragen vanuit de scholen.