Main content

3. Logopedie op de Schiedamse scholen

Begeleiding, coaching en daardoor professionalisering van onderwijsgevenden door de schoollogopedist draagt bij aan het streven van het SWV om de scholen steeds meer zelf in staat te laten zijn passend onderwijs te bieden. Hierbij is de logopedische kennis van meerwaarde.

Bij dit proces biedt de logopedist niet alleen advies en ondersteuning aan het onderwijs maar adviseert ook ouders, informeert hen waar nodig en draagt zorg voor een ‘warme overdracht’ wanneer een verwijzing naar particuliere logopedie noodzakelijk is.

De logopedist werkt zo preventief mogelijk en de peuters en kleuters zijn daarom ook een belangrijke doelgroep. Het samenwerkingsverband is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Schiedam om de werkzaamheden door te kunnen ontwikkelen.

Op onze beurt overwegen en onderzoeken we of schoollogopedie een taak moet worden van het samenwerkingsverband en we de logopedisten in dienst moeten nemen. Dit zou passen in onze ‘expertisecentrum gedachte’. Hieraan gekoppeld is de beschikbaarheid van logopedie in onze gehele regio.

Op dit moment bieden Vlaardingen en Maassluis namelijk geen logopedie. Wanneer wij vanuit het expertisecentrum logopedisten inzetten, doen we dat regionaal. Zoals gezegd is dit proces in onderzoek.