Main content

Addendum 2016

Grenzen worden vloeibaar

Dit addendum is de tweede toevoeging bij ons ondersteuningsplan 2014-2018. Vanaf volgend jaar maken we ons op voor een nieuwe periode van strategisch beleid en daar vloeit ook het nieuwe ondersteuningsplan uit.

Voor nu doen we het met deze bijstelling van ons huidige plan. In dit addendum resumeren we de belangrijkste onderwerpen, waarop aanvullingen of wijzigingen gemaakt zijn. Net zoals vorig jaar kloppen de grote lijnen van ons beleid nog en blijven we met onze keuzes binnen de kaders die zowel onze deelnemersraad en externe toezichthouders, als onze medezeggenschapsorganen OPR en MRP hebben goedgekeurd.

In ons vorige addendum waren veel van onze plannen nog voornemens en in de opstartfase. Het jaar 2015 heeft zich gekenmerkt door zowel het uitdenken van nieuwe ideeën als het starten van concrete pilots. Als voorbeeld noem ik de ontwikkelingen vanuit het expertise centrum en de gezinsspecialist. Ook rondom de arrangementen krijgen we steeds meer in beeld hoe zaken lopen en waar nog uitdagingen liggen. In dit addendum leest u hierover en over alle andere ontwikkelingen meer.

Het ontstaan van nieuwe vormen van samenwerking tussen instellingen, scholen, gemeente en daarmee het in beeld komen van nieuwe oplossingen voor problemen bij kinderen en gezinnen, bewijst dat grenzen vloeibaarder worden. Dat ontstaat organisch: steeds vaker, steeds vanzelfsprekender, zoeken we elkaar op om tot goede oplossingen te komen. Dit is het beeld wat zich afgelopen tijd voor mij als directeur-bestuurder heeft ontvouwd en waar ik blij van word. Het stimuleert ons als team om door te gaan op deze weg en alle zorgen die er ook nog zijn, samen met alle partners, met vertrouwen weg te werken, ook als dat veel tijd en moeite kost. Dat is het allemaal waard! 

Marianne van Kalmthout-Reijnen,
Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Onderwijs dat past, Schiedam, 31 mei 2016.

Leeswijzer:

In dit addendum lichten we allereerst een aantal onderwerpen los toe. In het tweede deel zijn er een aantal toevoegingen die de hoofdstukindeling volgen van het ondersteuningsplan. Na goedkeuring van dit addendum worden de toevoegingen in het ondersteuningsplan geplaatst (op een herkenbare wijze). 

Actualisaties in de Onderdelen van het Ondersteuningsplan (hoofdstukgewijs)

Ook op andere doelen uit ons plan hebben we vooruitgang geboekt. Het gaat veelal om procedures, werkafspraken, afstemming en communicatie. In volgorde van het ondersteuningsplan stippen we de toevoegingen aan. 

U vindt deze actualisatie vanaf hoofdstuk 4